Sim - och Idrottsklubben Hellas

inbjuder till

HELLASDUBBELN

Medeldistans lördagen den 3 maj och Långdistans söndagen den 4 maj

 

Huvudklasser      DH10         DH12         DH14         DH16         DH17-20   DH18         DH18L*)    DH20

                                DH20L*)    DH21M      DH21         DH21L*)    DH35M      DH35         DH35L*)    DH40

                                DH45M      DH45         DH50         DH55M      DH55         DH60         DH65         DH70

                                DH75         DH80         DH85         DH90

 

U-klasser              Inskolning Grön   U1   Grön               U2   Vit                   U3   Gul                 U4   Orange

 

Öppna klasser/   Inskolning Grön   Ö1   Vit                   Ö2   Gul                 Ö3*) Gul

Direktanmälan                                    Ö4   Orange          Ö5   Röd                Ö6*) Violett

                                                                Ö7   Blå                  Ö8   Svart               Ö9*) Svart

 

                                Klasser markerade med *) gäller endast Långdistans.

Eventuell sammanslagning av klasser sker enligt SOFT:s regelverk.

 

Banlängder          Banlängder och svårighetsgrader enligt SOFT:s tävlingsregler TB16.

                                Exakta banlängder presenteras i tävlings-PM.

 

Anmälan               Via Klubben Online senast söndagen den 27 april klockan 23.59.

Anmälan och efteranmälan, i undantagsfall skriftlig, inklusive SI-nummer, kan sändas till:

SoIK Hellas, c/o Errol Wicksell, Slagstavägen 115, 145 73 Norsborg eller

e-post errol.w@bredband.net.

 

Efteranmälan       Via Klubben Online mot 50 % förhöjd avgift senast onsdagen den 30 april klockan 23.59.

Eventuell skriftlig efteranmälan: se under Anmälan.

 

Anmälnings-        Ungdom t.o.m. 16 år 50:-, övriga 80:- (gäller även för Öppna klasser/direktanmälan).

avgifter                  Direktanmälan kan betalas kontant på plats och ska betalas kontant av löpare som inte tillhör

SOFT-registrerad klubb.

Anmälningsavgifter faktureras klubbvis via e-post i efterhand, betalningsvillkor 30 dagar.

 

PM, Startlista,      Publiceras på vår hemsida www.hellasorientering.se.

Resultatlista

 

Stämplings-         Sportident. SI-nummer anges i samband med anmälan. SI-pinne går att hyra för 25 kr vilket

system                  anges i samband med anmälan. Ej återlämnad SI-pinne debiteras klubben med 250 kr.

Notera: Vi använder Sportidentenheter BSx7/8 som stöder SI-card 9 (SI-pinne version 9).

 

Samling                 Ektorp. Vägvisning från Södertäljevägen, väg 257, mellan Tungelsta och Rosenhill.

Parkering i anslutning till TC, avgift 20:-. Allmänna kommunikationer: Buss 721 från

Tullinge station passerar Riksten ca 4 km norr om TC.

 

Starttider              Första ordinarie starttid kl. 10.00 för Huvudklasserna DH10-DH21 förutom DH21M.

Fri starttid mellan kl. 10.00 och kl. 12.00 för övriga Huvudklasser, U-klasser och Öppna klasser.

 

Karta                      Ektorp. Medeldistansen: Ekvidistans 4 m, ytreviderad och utökad 2007.

Långdistansen: Ekvidistans 3-5 m, nyrekognoserad 2007-2008.

Skala 1:10 000 för Medeldistans samtliga klasser. Skala 1:15 000 för Långdistans

DH16-DH21 förutom DH21M. Skala 1:10 000 för Långdistans övriga klasser.

Kartorna är utskrivna med färglaser av BL-Idrottsservice.

 

Terräng-                Kuperad och detaljrik skogsterräng. Mestadels god framkomlighet.

beskrivning          Nyare och äldre hyggen förekommer.

 

Service                  Varmdusch, marka, sjukvård, miniknat, barnpassning och sportförsäljning.

 

Huvud-                   Tävlingsledning: Clas Ström och Ann Storkitt.

funktionärer         Banläggare: Gunnar Nyberg medeldistans och Johnny Lundin långdistans.

 

Upplysningar       Clas Ström, telefon 070-513 20 20, e-post: classe@stroms.eu

SoIK Hellas hemsida: www.hellasorientering.se

 

VÄLKOMMEN

till en tävling i mycket fin Södertörnsterräng!