SoIK Hellas

inbjuder Grupp Söder 4

Haninge SOK, Nynäshamns OK, Snättringe SK och SoIK Hellas

till den 2:a Kretstävlingen i Ungdomsserien 2008

 

Datum                         Torsdagen den 22 maj.

 

Samling                       Hammerstaskolan Norsborg, Botkyrka. Parkering-TC 0-300 m.

                                    Åk gärna kommunalt, T-bana eller buss till Norsborg.

 

Klassindelning           Inskolning *)

                                    U1              U2               U3               U4

                                    D10             D12             D14             D16

                                    H10             H12             H14             H16

                                    *) Inskolning = ingen tidtagning, fri starttid, ”glada och sura gubbar”.

 

Banlängder och          Enligt StOFs ”Anvisningar för Ungdomsserien 2008”.

svårighetsgrader

 

Anmälan                     Anmälan på Klubben Online senast lördagen den 17 maj klockan 23.59.

                                    Eget pinnummer måste anges i anmälan i annat fall tilldelas hyrpinne.

                                    Kostnad för hyrpinne 25 kr. För ej återlämnad hyrpinne debiteras 300 kr.

 

Anmälningsavgift       50 kr.

 

Avgifter                      Faktureras klubbvis i efterhand.

 

Stämpelsystem           Sportident.

 

Start                            Första start klockan 18.45. Efteranmälda startar sist.

                                    Avstånd till start max. 300 m.

 

Karta                          Skala 1:7 500, Ekvidistans 4 m.

                                    Svart-vita kartor finns vid starten för “skuggning” i Inskolning och U-klasserna.

                                    Kartorna är utskrivna med färglaser av BL-Idrottsservice.

 

Terräng                      Måttligt kuperad skogsmark med flertalet stigar. God framkomlighet.

 

Service                       Enkel servering.

                                    Omklädning utomhus, ingen dusch.

 

Banläggare                 Gunnar Nyberg/Kenneth Berglund.

 

Inbjudan, Startlista     Kommer att finnas på vår hemsida http://www.hellasorientering.se

och Resultat

 

Tävlings-                    Clas Ström, 08-500 318 06, 070-513 20 20

upplysningar               classe@.stroms.eu

Anmälnings-               Errol Wicksell, 08-531 809 73

upplysningar               errol.w@bredband.net

 

Välkommen!