Ungdomsserien, 2:a Kretstävlingen 2008, Grupp Söder 4

                            Haninge SOK, Nynäshamns OK, Snättringe SK och SoIK Hellas

 

Datum                         Torsdagen den 22 maj.

 

Samling                       Hammerstaskolan, Norsborg (Botkyrka). Infart från Södertäljevägen (E4) via

                                    Hallundavägen. Parkering-TC 0-500 m.

                                    Åk gärna kommunalt, T-bana eller buss till Norsborg.

 

Klassindelning,          Inskoln.   1.990      U1     1.990      U2     2.250      U3     2.580      U4   3.270

banlängder och           D10        2.250      D12   2.580      D14   3.270      D16   4.140

svårighetsgrader        H10        2.250      H12   2.580      H14   3.440      H16   4.460

                                    Svårighetsgrader enligt StOFs Anvisningar för Ungdomsserien.

                                    Anm: De längre banorna har medeldistanskaraktär.

 

Efteranmälan              Ingen efteranmälan.

 

Anmälningsavgift       50 kr.

 

Stämpelsystem           Sportident. Glöm ej att nolla/checka pinnen innan start, glöm ej att stämpla vid

                                    målgång och att "läsa av" pinnen efter genomfört lopp! Om stämpelenhet inte

                                    fungerar stämpla med stiftklämma i kartan, reservrutor saknas!

                                    VIKTIGT! Vid avbrutet lopp måste "avläsning" av pinnen göras vid

                                    sekretariatet!

 

Hyrpinnar                   Hyrpinnar hämtas och återlämnas vid sekretariatet på TC.

                                    För ej återlämnad hyrpinne debiteras klubben 300 kr.

 

Start                            Första start klockan 18.45. Avstånd till start cirka 300 meter.

 

Karta                          OBS! Skala 1:7 500. Ekvidistans 4 m, reviderad 2006.

                                    Kartorna är utskrivna med färglaser av BL-Idrottsservice.

Lösa definitioner finns vid starten. Svart-vita kopior finns att tillgå vid starten för "skuggning" i Inskolningsklassen och U-klasserna.

 

Terräng                      Måttligt kuperad skogsmark med flertalet stigar. Mestadels god framkomlighet.

 

"Glada ledsna             "Glada och ledsna gubbar" finns på Inskolningsklassen.

  Gubbar"

 

Service                       Enkel servering, kaffe, kaffebröd, ostsmörgås, läsk och lite godis.

                                    Toalett inomhus.

                                    Omklädning utomhus, ingen dusch.

 

PM, Startlista             PM och Startlista kommer att finnas på vår hemsida samt anslås på TC.

och Resultat               Resultat anslås löpande på TC. Poängberäkning delges snarast efter tävlingsdagen.

                                    Resultat med poängberäkning kommer att finnas på vår hemsida.

                                    Hemsida: http://www.hellasorientering.se.

 

Upplysningar              Clas Ström, Mobil: 070-513 20 20, E-post: classe@stroms.eu

Banläggare                 Kenneth Berglund

 

                                             Välkommen!