Tävlings-PM

Hellas nationella långdistansorientering

söndagen den 26 augusti 2007

Samling

Eldarnas motorstadion vid Gladökvarns industriområde, söder om Eniros telekarta 69.

Vägvisning och parkering

Vägvisning från väg 259, ca 6 km söder Huddinge Centrum vid avtagsvägen till Gladökvarn, se Eniro telekarta 69, E7/F7. Parkering i anslutning till TC, avgift 20 kr.

Kollektivtrafik

Busslinje 709 från Huddinge till hållplats Hökärrsvägen. Gångavstånd till TC ca 3,5 km.

Efteranmälan

Efteranmälan mot 50 % förhöjd avgift senast tosdagen den 23 augusti kl 20.00 via Klubben Online eller per telefon 08-707 97 58 kl 18.00-20.00.

Efteranmälan (ej elitklass) kan även göras på tävlingsplatsen, tävlingsdagen kl 08.30-09.00 mot
100 % förhöjd avgift.

Strukna klasser

Klasserna H21M, H17-20, D80 och D17-20 har utgått.

Banlängder

 

km

 

km

 

km

 

km

 

km

 

km

 

km

H10

2,4

H21E

13,5

H55

5,2

D10

2,4

D21E

8,1

D50

3,8

U1 grön

2,4

H12

3,0

H21

7,2

H55M

4,2

D12

2,7

D21

5,5

D55

3,8

U2 vit

2,4

H14

4,2

H35

7,2

H60

4,7

D14

4,0

D21M

4,8

D55M

3,8

U3 gul

3,0

H16

5,3

H35M

6,2

H65

4,2

D16

4,8

D35

5,2

D60

3,8

U4 orange

4,2

H18E

7,2

H40

6,5

H70

3,8

D18E

6,0

D35M

4,2

D65

2,9

Inskolning

2,4

H18

6,0

H45

6,0

H75

2,9

D18

5,2

D40

4,7

D70

2,7

 

 

H20E

9,0

H45M

4,8

H80

2,7

D20E

6,5

D45

4,2

D75

2,7

 

 

H20

6,5

H50

5,5

H85

2,5

D20

5,2

D45M

4,0

 

 

 

 

 

 

km

 

km

 

km

 

km

 

km

 

km

Ö1 vit

2,4

Ö2 gul

3,0

Ö3 gul

4,8

Ö4 orange

3,9

Ö5 röd

4,8

Ö6 violett

5,3

Ö7 blå

2,9

Ö8 svart

5,5

Ö9 svart

9,0

 

 

 

 

 

 

Start

Första ordinarie start kl 10.00, efteranmälda startar före i aktuell klass. Avstånd till start ca 200 m, orange-vit snitsel. Anvisad väg till start skall ovillkorligen följas utan sidoutflykter. Kontroller ligger nära denna väg och nära startområdet.

Klasserna HD35 och äldre samt M-klasser, U-klasser och Inskolning har fri starttid mellan kl 10.00 och 12.00. En löpare i varje klass släpps in varje hel minut i respektive startfålla.

Öppna klasser säljs kl 09.30-11.30 med fri starttid kl 10.00-12.00.

Karta

Klasserna HD16-21 har skala 1.15 000, övriga har 1:10 000, ekvidistansen är 4 m.
Kartan är reviderad och utökad 2007.

Kontroll-beskrivning

Finns lösa vid start. Kontrollbeskrivningen är ej tryckt på kartan. Häftapparat finns vid start.

OBS H21E har 30 kontroller.

Terräng-beskrivning

Måttligt kuperad och delvis detaljrik skogsterräng. Mestadels god framkomlighet. Äldre hyggen förekommer.

Norr om TC finns ett dike med lakvatten och björnfloka. Området är markerat med blå-gul snitsel.

Nummerlappar

Skall bäras i klasserna HD21E, HD18E och HD16. Självservice vid start.

Hyrbricka

Om bricknummer ej angetts i anmälan tilldelas löparen automatiskt hyrbricka. Hyrbricka till föranmälda hämtas på tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad bricka debiteras med 300 kr.

Vätska

Vätska tillhandahålls på de längre banorna och finns markerat på kartan.

Resultat

Publiceras på TC och vår hemsida www.hellasorientering.se

Priser

Prisutdelning sker i omgångar, meddelas av speakern. Priser i elitklasser, HD-16, U och Inskolning.

Tävlingsregler och max-tid

SOFT:s tävlingsregler gäller. Max-tiden är 2,5 timmar.

Toaletter och Dusch

Toalettvagn finns på TC och på väg till start.

Varmdusch ute i anslutning till TC

Marka

Sedvanligt utbud.

Miniknat och

barnpassning

Miniknat vid TC mellan kl 09.00-12.00, kostnad 10 kr. Barnpassning vid TC.

Sportförsäljning

Orienteringsspecialisten finns på TC.

Tävlingsledning

Tävlingsledare:Gunnar Nyberg    070-433 27 18       Biträdande tl: Ann Storkitt         070-950 84 24

Banläggare:    Mikael Nyberg                                    Bankontrollant: Johnny Lundin

 

VÄLKOMNA till en tävling i fin Södertörnsterräng!