meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
Kurs
MÅNADSPROGRAM
Öppna Månadsprogrammet online

» Träningsgrupper, rev. 180405
» Träningsgruppsanvisningar, rev. 160229

SOCIALA MEDIER

Hellas Orientering har även en sida på Facebook.
» Facebook

MEDLEMSUPPGIFTER

Ny adress/e-post/telefonnummer?
»

NYHETSSÖK & NYHETSARKIV

Sök med ord/fras i nyhetsarkivet.

Arkivet visar månadslänkar (1-12) per år.

2019:  » 1 2 3
2018:  » 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
2017:  » 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

» Visa/dölj tidigare år

TIRÉNS TIRADER - OMSTARTEN

Sverker Tirén slutade nyligen efter många år att blogga, men har nu fått inspirationen åter och ger sig i kast med en omstart.

» Tiréns Tirader - Omstarten

PUBLIKKONTROLLEN

Välkommen med dina åsikter och kommentarer.

Senaste inlägget: Lördag 16/3

"Agnes - instämmer i Jörgens hälsning, och önskar dig varmt lycka till i Västerås och en ny..."

» Besök kontrollen

NYHETER
Tisdagen den 30/3 -10 | 22:26.
Postat av Sverker Tirén.
| Print | URL |
kontroll Natt-KM 27 april på Lidingö (och sprint-invit)

Tisdag den 27 april arrangeras Natt-KM, preliminärt vid IFK Lidingös klubbstuga Säckatorp (ovanför målgärdet vid Lidingöloppet). Området valt med tanke på att snödjupet på Lidingö idag är betydligt mindre än på de flesta håll söder om stan.
Fika/soppa efteråt.
Funktionärer behövs för utsättning/intagning av kontroller, handhavande av Sportident, etc. Hör av er till mig om ni kan hjälpa till:
sverker.tiren@bredband.net,
070 4412 496
---
IFK Lidingös ordförande Mikael Tarandi påpekar att hans klubb samma kväll, 27/4, anordnar ett öppet Sprint-KM (vid Bosön på Lidingö). Och man vill gärna att andra klubbar deltar och kör sina respektive Sprint-KM samtidigt. "Vi vill sedan gärna genomföra något av våra återstående KM hos er - så vi byter helt enkelt.--- Tävlingsklasser efter önskemål, vi har 4-5 banor med längder mellan ca 1 km och 3 km, anpassade för alla ordinarie tävlingsklassers förmågor."
I Hellas har vi ju vår tradition med Blixt-KM på försommaren vid Granby, och 1 bana, och bara en herrklass och en damklass vad gäller KM-status.
Är det dags att ändra på den traditionen?
Nu är det ju bara 4 veckor kvar till den 27 april - men det kan ju ändå vara värt att fundera på om vi småningom ska införa förändring av vårt Blixt-KM vars upplägg väl knappast kan sägas motsvara modern Sprint-OL? Kanske dags att ta upp diskussionen igen, om något år?

Fredagen den 26/3 -10 | 08:34.
Postat av Sverker Tirén.
| Print | URL |
kontroll Nya Hellas på väg

Vid gårdagens årsmöte i SoIK Hellas togs det historiska beslutet att gå vidare med ombildning av den gamla flersektionsföreningen och bilda en alliansförening.
Under SoIK Hellas 111:e verksamhetsår stöps alltså klubben om: "Efter tretal i ettor, 111", konstaterade mötesordförande Rolf Österholm, "- Låt oss se det som ett gott tecken för framtiden!".
49 röstberättigade medlemmar i SoIK Hellas deltog vid årsmötet. Åtskilliga medlemmar tilldelades utmärkelser av olika slag, bland andra orienteringssektionens Bertil Berglind, Wanja Wicksell och Fredrik Wicksell. Keith Sandqwist avtackades varmt efter nio år som ordförande i överstyrelsen.

På SoIK Hellas hemsida (se länk!) kommer snart protokoll från årsmötet. Där finns också utförliga beskrivningar av den nya alliansföreningens syfte och organisation. Här nedan ett citat som ger en sammanfattning:

"2007 TILLSATTE HELLAS överstyrelse, ÖS, en arbetsgrupp bestående av Staffan Arvidsson, Jan Edlund och Erik Gravenius med uppgift att göra en översyn av ÖS arbetsformer och relationer till sektionerna samt hur man skulle kunna lösa problemet att finna medlemmar som var beredda att verka som ledamöter i ÖS och andra styrelser.
Efterhand kom gruppens uppdrag att växa, på initiativ av ÖS, till att omfatta hur hela ”Hellasgruppen” är organiserad, innefattande även Garantföreningen Hellas friluftshem ekonomisk förening och Hellas Idrotts och Fritids AB (HIFAB), vilka äger resp. sköter driften av Hellasgården. HIFAB omhänderhar även de ekonomiska angelägenheterna för tennissektionens drift av tennisbanorna vid Hellasgården och Eriksdal.
Gruppens uppgift blev således att se över organisationsstrukturen för hela Hellas och utarbeta förslag avseende hur klubben på ett betryggande sätt ska kunna möta framtiden.
Då gruppens uppgift vidgades konstaterades att gruppen behövde tillföras ytterligare sakkunskap och erfarenheter. ÖS beslöt därför att utöka gruppen som i slutskedet av sitt utredningsarbete bestått av de ovannämnda samt Gunnar Nyberg, sammankallande, Kjell Gustafsson, Kurt Nyström, John Nävertun, Clas Ström och Rolf Österholm.
BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL
Det har skett stora förändringar i det samhälle som Hellas verkat i under sina 110 år. Dessa förändringar har påverkat förutsättningarna för en förening som Hellas att bedriva sin verksamhet. Ett exempel på detta är svårigheterna att finna ideella krafter som vill arbeta i föreningen, som ledare och/eller medlemmar i olika styrelser. Ett annat är det växande problemet att få medel för verksamheten. De senaste decennierna har samhället och idrotten blivit mer och mer specialiserade. Vi kan även se denna utveckling inom Hellas. Sektionerna arbetar mer och mer självständigt och ÖS har mindre och mindre kontroll över sektionerna och dess roll har kommit att ifrågasättas. Hellas nuvarande organisatoriska uppbyggnad har långa traditioner, men det kan ifrågasättas om den längre är den lämpligaste i dagens läge och inför framtiden. 2009-02-16 2
Framtidsgruppens förslag enligt nedan, att SoIK Hellas ombildas till en alliansförening, syftar till förbättring av förutsättningarna för Hellas idrottsverksamhet samtidigt som dess traditioner tas tillvara och vårdas. Solidaritet, gemenskap och kamratskap skall fortsatt vara vägledande inom alliansföreningen SoIK Hellas, som fortsatt kommer att vara ägare av Hellasgården och förvaltare av dess stipendiefonder. SoIK Hellas skall fortsätta att dela ut utmärkelser och stipendier, arbeta för samhörighet mellan medlemsföreningarna, de tidigare sektionerna, och verka för bevarandet av ”Hellasandan”.
Målsättningen med ombildningen är att de nuvarande sektionerna efter ombildning till självständiga idrottsklubbar skall kunna driva sina verksamheter på bästa sätt efter sina förutsättningar, att klubbarna som är kunniga på sin idrott får sköta det idrottsliga, ekonomiska, organisatoriska etc. inom sin idrott och dess speciella förhållanden. Alliansföreningen skall verka för samhörighet och samverkan mellan medlemsföreningarna. Insatser som gynnar samverkan och gemensamma angelägenheter skall uppmuntras och belönas.
Förslaget att behålla klubbnamnet SoIK Hellas är ett uttryck för Framtidsgruppens ambition att Hellas historia och traditioner skall värnas. Framtidsgruppen vill också se Sällskapet Gamla Hellener och Hellas Supporterklubb som självklara delar i alliansen genom förslaget att en ”Kamratklubb” skall vara fullvärdig medlem i denna. Formerna för hur de självständiga föreningarna GH och Supporterklubben skall etablera sig i den nya strukturen är naturligtvis en fråga för deras respektive årsmöten.
Solidaritet skapas genom alliansklubbarnas lika värde, detta är en röd tråd i förslaget till ombildning. Alla medlemsföreningar får samma röstetal inom SoIK Hellas, oavsett storlek, betalar lika mycket i medlemsavgift och får lika mycket av eventuella bidrag från Hellasgården fördelas lika."