meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
STADGAR & REGLER
Alternativ

Som ett lämpligare alternativ för utskrift rekommenderas filen nedan, som är samma text och upplägg som det här bredvid.

» Klubbmästerskapsregler (Word)

Snabbval av undersidor

Istället för att gå upp via huvudmenyn för att välja ny undersida kan du istället göra ett nytt val här nedanför.

» Klubbmästerskap
» Nålpoäng

Aktuell sida uppdaterad: 23/6 -11
Klubbmästerskap i orientering
§ 1
Tävling om KM arrangeras årligen i såväl individuell dag-, natt-, ultralångdistans- som kortdistansorientering (Blixt). KM får ej flyttas till påföljande år.
§ 2
Rätt att tävla om KM har alla medlemmar i SoIK Hellas.
§ 3
TT-kommittén föreslår datum för tävlingarna. Dessa fastställs av sektionsstyrelsen, som kan delegera beslutsbefogenheten till TT-kommittén. Datum för tävling och samlingsplats meddelas sektionsmedlemmarna på lämpligt sätt. KM-tävlingarna bör vara genomförda innan oktober månads utgång.
§ 4
I KM tävlas om mästerskap i klasser enligt SOFTS:s tävlingsregler. Mästerskap kan erövras om det är minst två startande i den ordinarie klassen. Blixt-KM utgör ett undantag, där det utöver utöver klassmästare i HD10-16 endast koras en klubbmästare och en klubbmästarinna.
§ 5
Av styrelsen fastställt KM-tecken utdelas till segraren på bana A (klubbmästare) och till bästa dam på bana B (klubbmästarinna). Om ingen springer bana A respektive bana B avses längsta banan.
Övriga klassmästare erhåller sektionens KM-medalj graverad med klass, år och Dag, Natt, Lång eller Blixt.
Den som har längsta tiden på längsta banan på Dag-KM erhåller utmärkelsen Dojjan.
§ 6
Svårighetsgraden anpassas till de klasser som deltar på respektive bana. Banlängder enligt SOFT:s tävlingsregler.
§ 7
DAG-KM
Bana
A
B
C
D
E
Klassindelning
H21, H20, H35
D21, H18, H40, H45
D18, D20, D35, H16, H50, H55, H60
D14, D16, D40, D45, D50..., H14, H65, H70...
D10, D12, H10, H12
Beräknad banlängd
10 km
7 km
5 km
4 km
2,5 km
§ 8
NATT-KM
Samma klassindelning som Dag-KM, men den beräknade banlängden skall vara enligt följande tabell (ca 80% av Dag-KM-längderna):
Bana
A
B
C
D
E
Beräknad banlängd
8 km
6 km
4 km
3,5 km
2 km
§ 9
ULTRALÅNG-KM
Samma klassindelning som Dag-KM, men den beräknade banlängden skall vara enligt följande tabell:
Bana
A
B
C
D
E
Beräknad banlängd
15 km
12 km
9 km
7 km
3 km
§ 10
BLIXT-KM
Alla utom HD10 och HD12 springer samma bana. Ungdomarna har en kortare och lättare bana. Segrartiden på båda banorna skall beräknas vara 15 minuter. Klassmästare koras i HD10-16 och därutöver koras endast en herrsegrare och en damsegrare.
§ 11
Bana E skall även fungera som nybörjarbana och vara öppen för alla. Banan skall på planeringsstadiet uppvisas för och godkännas av ungdomsledare.
§ 12
Maxtiden på samtliga banor skall vara 150 minuter på Dag-, Natt- och Blixt-KM och 180 minuter på Ultralång-KM.
§ 13
Startmellanrummet skall vara minst två minuter mellan tävlande på samma bana. På Ultralång-KM skall dock gemensam start tillämpas. Efteranmälda startar först på Dag- och Blixt-KM samt sist på Natt-KM.
§ 14
SOFT:s tävlingsregler gäller i tillämpliga delar.
§ 15
Fråga om ogiltighetsförklaring av KM-tävling liksom avsteg från ovan angivna regler avgörs av styrelsen, vars beslut är utan appell. Eventuell protest skall vara skriftlig och lämnas till medlem i styrelsen under tävlingsdagen.
§ 16
Den, som är anmäld till KM och inte startar, erlägger en avgift för karta mm på 35:- kronor.