meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
STADGAR & REGLER
Snabbval av undersidor

Istället för att gå upp via huvudmenyn för att välja ny undersida kan du istället göra ett nytt val här nedanför.

» Klubbmästerskap
» Nålpoäng

Aktuell sida uppdaterad: 14/2 -07
Bestämmelser för Hellas orienterarnål

Hellas orienterarnål tilldelas den som uppnår stipulerade poäng på någon av följande nålvalörer. Poäng kan endast erövras av den som i nedan nämnda tävlingar representerar klubben eller överordnad organisation.

Följande antal poäng krävs för respektive nål:
Bronsnål
Silvernål
Guldnål
Elitnål 1
Elitnål 2
Elitnål 3
Bronsnål på bägare
Silvernål på bägare
Guldnål på bägare
Elitnål 1 på bägare
Elitnål 2 på bägare
osv var 500:e poäng
25
100
250
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Poängberäkning

För seger tilldelas dessa maxpoänger nedan beroende på tävling och antal deltagare. Sedan tilldelas i fallande skala (en poäng i taget) utifrån den maxpoängen alla sämre placeringar tills det enbart finns 1 poäng att dela ut. På större tävlingar med hög status finns det således poäng att hämta hem även en bra bit ner i resultatlistan.

Individuella tävlingar
HD21E
Övriga klasser
Segrarbonus
VM
NOM
Landskamp
SM
SM fälttävlan, OL-momentet
DM
DM fälttävlan, OL-momentet
Landskapsdistriktsmatch
40
40
30
40
20
25
12
15
25
25
15
25

15
8
8
25
20
15
10

5

Internationell, nordisk och nationell tävling med elitklasser
HD21E
Övriga klasser
Övrig elit
Klass med minst 250 startande
Klass med minst 200 startande
Klass med minst 150 startande
Klass med minst 100 startande
Klass med minst 50 startande
Klass med under 50 startande
20
20
20
20
20
20
16
14
12
10
8
6
15
15
15
15
15
15
Internationell, nordisk och nationell tävling utan elitklasser
HD21A
Övriga klasser
Klass med minst 250 startande
Klass med minst 200 startande
Klass med minst 150 startande
Klass med minst 100 startande
Klass med minst 50 startande
Klass med under 50 startande
25
23
20
17
14
11
16
14
12
10
8
6
Distriktstävling
HD21A
Övriga klasser
Klass med minst 150 startande
Klass med minst 100 startande
Klass med minst 50 startande
Klass med under 50 startande
16
13
10
7
10
8
6
4
Propagandatävling
 
Minst 50 startande
Under 50 startande
6
4
Direktanmälan, närtävling och öppna klasser
 
Minst 100 startande
Under 100 startande
6
4
Klubbmatch
Bana lång
Bana mellan
Bana kort
Minst 50 startande
Minst 30 startande
Under 30 startande
20
16
12
10
8
6
8
6
4
Klubbmästerskap eller annan större klubbtävling
 
Lång bana
Kortare bana
12
8
Utlyst tävling och utlyst träningstävling
 
Lång bana
Mellanbana
Kort bana
6
5
4

På budkavlar och stafetter kan man dels få poäng för hur laget placerar sig, men också för hur bra man springer på sin egen sträcka.

Mästarskapsbudkavlar och -stafetter, lagplacering
HD21
Övriga klasser
VM
NOM
SM
DM
20
15
25
15
10
10
15
10
Övriga budkavlar och stafetter, lagplacering
HD21
Övriga klasser
Minst 300 startande lag
Minst 200 startande lag
Minst 100 startande lag
Minst 50 startande lag
Under 50 startande lag
18
16
14
12
8
14
12
10
8
6
Budkavlar och stafetter, sträckplacering
 
10% av antalet startande lag, dock max 20 poäng.
1.
För varje fullföljd, här ovan nämnd tävling erhålles 1 poäng oavsett placering, dock endast tills bronsnålen erövrats. Givetvis får man fler poäng om man är inom poängskalan för den tävlingen, alltså inte 1 poäng även vid vinst etc.
2.
Vid tävling över två eller flera etappar utdelas poäng förutom för slutplacering även för placering på de skilda etapperna.
3.
Vid utlyst träningstävling som arrangeras tillsammans med en eller flera klubbar, utdelas poäng för placering bland samtliga startande från dessa klubbar.
4.
Skulle antalet startande vara lägre än dubbla den för tävlingen enligt ovan givna maximipoängen, skall maximipoängen sättas till en halv gång antalet startande. Undantag: VM, NOM, SM, landskamp och distriktsmatch.
5.
För klubbmatch, annan större klubbtävling eller träningstävling utgår poäng efter samma klassindelning som vid klubbmästerskap.
6.
Vid de tävlingar då elitklass förekommer räknas poäng i A- resp B-klasser enligt de för övriga klasser angivna siffrorna.
7.
Sektionsstyrelsen skall i tveksamma fall ta ställning till poängsättningen. Sak samma gäller när det blir fråga om poängsättning för tävlingar av den typ som ej medtagits i dessa bestämmelser.