meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
PUBLIKKONTROLLEN

Publikkontrollen är det som på andras sidor brukar kallas för klotterplank eller gästbok.

Här kan du som besökare lämna kommentarer om vår sida eller kanske informera oss andra om något viktigt, eller vad det nu än kan vara. Ordet är fritt.

Även om ordet är i princip fritt så bör man tänka på sitt språkbruk genom att undvika en massa svordomar och andra olämpliga ord med tanke på att besökare ur alla åldrar kan hitta in hit.
För att underlätta läsandet bör man också tänka på hur man skriver. Bryt av långa texter med hjälp av stycken, och håll koll på stor inledande bokstav och avsluta med punkt eller motsvarande tecken. Se också till att texten inte avslutas med en massa blankrader.

Sök & arkiv för Publikkontrollen

Sök igenom hela Publikkontrollen med ett sökord eller en fras du knappat in här nedan.

Visa alla inlägg gjorda en viss vecka från ett valt år, eller återgå till att se de allra senaste om du gjort en sökning. Observera att endast veckor med inlägg syns i tabellen här nedan. Siffrorna står för vecka 1-53.

» De tio senaste inläggen

2019:  »8
2018:  »6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 23 26 28 29 31 32 33 34 35 36 38 41 42 48
2017:  »2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22 23 27 28 30 33 35 36 37 38 41 42 43 44 47 51
2016:  »1 2 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 40 41 43 45 47 48 49 51 52 53
2015:  »1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52
2014:  »1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2013:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52
2012:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2010:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2009:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2008:  »1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2007:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2006:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2005:  »2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Namn:     Klubb:

Du har valt vecka 52, 2012 i arkivet.

Söndagen den 30/12 -12.   Klockan 20:11.

Namn: Sverker

Vid Vinterserien idag påpekades att jag här på Publikkontrollen lagt till ett av mig signerat PS, i ett inlägg som gjorts av banläggaren.
Det gällde "snöläget", som ju har haft skiftande karaktär de senaste veckorna; jag fann den 24 december att informationen var motstridig - det som meddelades på Publikkontrollen var annorlunda jämfört med det som stod i inbjudan på Vinterseriens hemsida.
Detta mitt inpass, publicerat efter banläggarens inlägg, löd:
"(PS: Se dock i inbjudan ytterligare kommentar om ev. skidåkning. /Sverker)".

Raden är nu bortredigerad, eftersom enbart det namn som står ovanför Publikkontrollens inlägg ensamt ska svara för innehållet i respektive inlägg.
---
För övrigt tycker jag att Vinterserien idag blev mycket lyckad. Deltagarantalet kunde ha varit större, men var gott nog - och jag fick intrycket att banorna var mycket uppskattade, liksom alla övriga funktionärsinsatser, alltifrån resultatservice, markaförsäljning och karta.
Dessutom, som väntat: Många goda och roliga möten med kamrater, innanför Hellas-gemenskapen, och tvärs över klubbgränser!
Jag vill också nämna Evert Gillbergs närvaro, denne legendariske ungdomsledare, nu över 90 år, med särskild anknytning till just Manillaskolan.

Jag tror också att en av medhjälparna idag, Karl Sidenbladh, småningom kommer att berätta om en episod i en av Manillaskolans våningar i samband med 200-årsjubileumet 2008, när drottning Silvia var i antågande...


Söndagen den 30/12 -12.   Klockan 01:24.

Namn: Sverker

Vid Vinterserien i morgon vid Manillaskolan har Jonas E för avsikt att sätta upp en anspråkslös enkät, (med kartexempel). Den kan ses både som diskussionsinlägg och metod att få grepp om hur berörda klubbar bäst ska/kan hantera Luffarligan och liknande arrangemang, när väderleksförhållanden med mera gör planeringen osäker.

Jag tror att detta kan vara ett av många sätt att småningom komma fram till konstruktiva lösningar av det som ju till slut är gemensamma problem och angelägenheter för oss orienterarvänner; oavsett vilka perspektiv vi anlägger, och vilka ord vi i mer eller mindre hastigt mod valt här på Publikkontrollen.


Lördagen den 29/12 -12.   Klockan 08:59.

Namn: Hasse C

God morgon, fast det är det ju inte. Åtminstone om man ser till väderleken. Strax ska vi "måndagsgubbar" i alla fall ut på Djurgården till Manillskolan för att sätta ut kontroller till morgondagens arrangemang i Vinterserien. Hård vind, temperatur strax över nollan och snöglopp är våra yttre förutsättningar denna dag. Det hindrar oss inte men får oss att hoppas på bättre väder imorgon då vi - som vanligt - har funktionärsuppgifter på tävlingen. Hoppas vi ses då!


Lördagen den 29/12 -12.   Klockan 01:08.

Namn: Sverker

Eftersom jag väckte "luffarligefrågan" vill jag gärna fortsätta utröna vad som eventuellt kan och bör göras.
Först en allmännare reflexion: Luffarligan vintertid bör förstås samordnas med söndagarnas Vinterserien, så att inte samma område, "TC", används för tätt inpå varandra.
Men mer internt för Hellas:
- Att KA exempelvis de närmaste månaderna överlåter mindre arrangemang (som även Vinterserien) åt medlemmar utanför kommittén är rimligt; klubben har redan stora åtaganden som snart ska ros i land, och där ju KA har huvudansvaret tillsammans med klubbstyrelsen.
Vad väntar under närmast kommande halvår? Jag tycker att framför allt följande ska beaktas:

- Hellas Orientering arrangerar en tävling i långdistans lördag 20/4, och medeldistans söndag 21/4 (nationella tävlingar där vi tar hjälp utifrån med t ex banläggningen).

- Tiomila, 3-4-5 maj, arrangeras av Attunda OK, Solna OK och Järfälla OK. Men kanske ska även vi i Hellas göra vissa funktionärsinsatser?
(Samtidigt som Tiomila, tack vare de många utländska klubbkamraternas deltagande innebär att kanske oförutsedda men allra mest angenäma problem ska hanteras.

(Ungdomsseriens kretstävlingar arrangeras torsdagen den 23 maj av andra klubbar, liksom t ex Sth City Cup och Ungdomslägret.

- Tisdag den 16/7 (som vanligt i veckan före O-Ringen) arrangerar Hellas Mastloppet, som ju numera har status som distriktstävling.

Många av de äldre i "Måndagsgänget" förväntas väl som vanligt att vara viktiga kuggar också vid våra egna arrangemang i april och juli - men ingen av oss blir yngre med åren.

Jag hoppas att snart sagt alla medlemmar, i mycket olika åldrar, uppfattar sig som delaktiga och välkomna vid klubbens arrangemang, om det så gäller träning/rekrytering, enklare arrangemang som Luffarligan/Vinter-/Sommarserien, våra KM - eller de större och verkligt resurskrävande arrangemangen.

Slutsats vad gäller vinterns Luffarligan (som än så länge står helt utan arrangörer)?
Frågan är inte så stor att den ska vålla energislukande konflikt och hård kritik - der är bättre att fatta beslut och sedan gemensamt gå vidare.

Mitt förslag är att vi försöker arrangera Luffarligan tidigast onsdagen den 30 januari, eller (antagligen bättre) någon ännu senare onsdag i vinter. Om Hellas markerar en ambition kanske också andra klubbar/orienterare stimuleras att fler och i tid mer närliggande luckor.

Bland de möjliga områden/kartor som Jonas nämner känns alternativ 2) bäst, tycker jag (Handen-Jordbro-Rudan), med många tänkbara varianter beroende på snöläget, med mera.

Jag ställer gärna upp som funktionär, och kan som framgått i tidigare inlägg tänka mig ett mer förenklat arrangemang än vanligt (utan Sportident vid kontrollerna? Ingen dusch/omklädning?).

Rådslag om detta kan inte ske i "Måndagsgänget" närmaste måndag (som är Nyårsafton och dagen efter Vinterserien i vår regi).

Hur göra? Kan någon tänka sig att ta huvudansvaret och att sedan via mail undersöka läget?

ALLRA VIKTIGAST, åter:
Det här är (trots detta långa inlägg, och fler dessförinnan...) en tämligen liten fråga som vi kan lösa i kamratlig anda.


Torsdagen den 27/12 -12.   Klockan 23:58.

Namn: Jonas E

Beträffande den diskussion som förekommit på Publikkontrollen senaste veckan angående Luffarligan och "snöanpassade" banor, så är Rolfs passiva inställning till sådana helt oförklarlig. Han är ju den av oss som flitigast tävlar även dessa onsdagsförmiddagar.
Jag har några gånger förgäves föreslagit att vi inte bör sabba bra områden vid snöhöljda förhållanden utan ha banläggning förberedd på kartor med samhällen och stort inslag av vägar och stigar att med kort varsel kasta in om stor mängd snö fallit. Att kunna åka skidor är en utväg, men att pulsa i knädjup snö har inget orienteringsvärde och är inte min melodi. utan då kan jag gärna acceptera att köra en bana med viss orienteringsmöjlighet i stadsmiljö. Det tror jag också flertalet av de som vanligen utnyttjar Luffarligearrangemangen skulle göra. Därmed kommer nog också fler deltagare till ett sådant enklare arrangemang än till snöpulsning som medför sabb av både skidspår och bra orienteringsterräng. Konditionsträningen kan ske på annat sätt. Spar den banläggningen och terrängen till barmarksförhållande!

Vi har ju rätt många kartor där det också finns lämplig stadsmiljö att utnyttja och där nog även omklädnadsmöjlighet med dusch finns att hitta för oss.
Jag listar här några:
1)Djurgårdskartan från exempelvis Östermalms IP.
2)Handen-Jordbro-Rudan, där hela kartområdet öster järnvägen är reviderat 2012 och väster järnvägen med industriområdet sker revidering 2013. TC förslagsvis Torvalla, Hanvedens IP och ev skolor samt vid Rudan.
3) Utökad karta Vendelsö-Svartbäcken med Haningevallen, Lyckebyskolan och Svartbäckens skola.
4) Norsborg-Hallunda-Alby med bl a Brunna IP.
5) Eriksberg-Skräfsta.
6) Några av sprintkartorna.
7) Anpassad perspektivkarta på Södermalm skulle kanske vid ett sådant tillfälle ge en ny upplevelse!

Fundera på saken och utveckla verksamheten!


Måndagen den 24/12 -12.   Klockan 09:51.

Namn: Kenneth

Banorna på Vinterserien är inte "snöanpassade", men det är fritt fram att använda skidor.
God Jul hälsar banläggaren.


Måndagen den 24/12 -12.   Klockan 01:24.

Namn: Sverker

Finns utöver inbjudan någon information/planering om hur Hellas vid Vinterserien, söndag den 30/12, ska hantera snödjupet? Är banorna anpassade till nuvarande/troliga snötäcke? Möjlighet att åka skidor på någon bana?
--
God Jul.