meny
HELLAS ORIENTERINGSKLUBB
En idrottsklubb med anor från 1899
meny
PUBLIKKONTROLLEN

Publikkontrollen är det som på andras sidor brukar kallas för klotterplank eller gästbok.

Här kan du som besökare lämna kommentarer om vår sida eller kanske informera oss andra om något viktigt, eller vad det nu än kan vara. Ordet är fritt.

Även om ordet är i princip fritt så bör man tänka på sitt språkbruk genom att undvika en massa svordomar och andra olämpliga ord med tanke på att besökare ur alla åldrar kan hitta in hit.
För att underlätta läsandet bör man också tänka på hur man skriver. Bryt av långa texter med hjälp av stycken, och håll koll på stor inledande bokstav och avsluta med punkt eller motsvarande tecken. Se också till att texten inte avslutas med en massa blankrader.

Sök & arkiv för Publikkontrollen

Sök igenom hela Publikkontrollen med ett sökord eller en fras du knappat in här nedan.

Visa alla inlägg gjorda en viss vecka från ett valt år, eller återgå till att se de allra senaste om du gjort en sökning. Observera att endast veckor med inlägg syns i tabellen här nedan. Siffrorna står för vecka 1-53.

» De tio senaste inläggen

2019:  »8
2018:  »6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19 23 26 28 29 31 32 33 34 35 36 38 41 42 48
2017:  »2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 22 23 27 28 30 33 35 36 37 38 41 42 43 44 47 51
2016:  »1 2 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 40 41 43 45 47 48 49 51 52 53
2015:  »1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52
2014:  »1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2013:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52
2012:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2010:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2009:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2008:  »1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2007:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2006:  »1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2005:  »2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Namn:     Klubb:

Du har valt vecka 9, 2006 i arkivet.

Söndagen den 5/3 -06.   Klockan 17:10.

Namn: Johnny

Orienterare i Vasaloppet !
TYdligen tuffa förhållanden i dag men noterar följande Hellener och några vänner :
Calle B Plac 3147 6.49.14 Peter N P:4248 7.20.43Per D 6417 8.15 Stefan S 6664 8.21.34
Carina H 8.46 Stefan F och Åke Hall fick kliva av i Risberg?Dallas kom till Evertsberg !?
Öppet spår söndag -måndag bra förhållanden !Berra S 5.44.13 Bror Fo 8.37.V idar M 6.23
Johnne F 5.15 Arne Ek 6.17 Karl-Erik Larsson Veteran Hellas 9.55 JL 6.30!
Grattis till alla -Bra kämpat !

Nu på torsdag testrundan Slagsta -Sista chansen för dom som vill springa i något Tiomila lag att
springa och få någon tid -Upp till Bevis gäller alltså !


Lördagen den 4/3 -06.   Klockan 17:39.

Namn: Gunnar

Sverker och Fredde,
det här är naturligtvis en fantastisk guldgruva att ösa ur när vi vill greppa vår historia. Imponerande och vi måste självklart hantera detta på något sätt. Samtidigt är det tydligen ett jättejobb.
Hur vi tacklar detta, med resurser av olika slag, måste bli en prioritering i förhållande till allt annat, som vi ska göra. Jag tar gärna del av ett konkret förslag via mejl, gärna från Fredde, som vi sedan får ta ställning till i styrelsen (kostnader!?).


Lördagen den 4/3 -06.   Klockan 16:34.

Namn: Fredrik

Sverker... Ett alternativ tycker jag är att sortera efter år så gott det går, för att på så vis som du säger undvika problemen som uppstår när det inte bara är en enda person på bilden. Inom året sedan kan man väl försöka dela upp det lite mer inom träning, tävling, nöje (vilket väl orienterandet i sig är ett), osv osv.
För att sedan underlätta sökandet efter ett speciellt foto på en speciell person lägger man in alla data (vilka syns på bilden, tidpunkt, evenemang, fotograf, eventuell historia bakom bilden) i en databas eller liknande där varje bild får ett unikt id. Detta id skriver man då också in på baksidan på kortet lite smidigt. I varje årslåda/mapp inom varje kategori sorterar man då efter id.
Så en sökning på "tirén testrunda 1992" kanske spottar ut tre id (2344, 2348 och 2352) som man sedan då direkt kan leta upp om allt står i ordning för att få se Sverre kämpa sig upp för backen mot målet.
I samband med den katalogiseringen är det också en klar fördel om alla kort scannas in så de finns tillgängliga i digital form, givetvis då med samma id som pappersvarianten. Detta läggs sedan på en extern hårddisk så att man i framtiden lätt kan förflytta den fortsatta arkiveringen till nån annan person.
Just själva sökfunktionen skulle kunna ligga på hemsidan också, så att vem som helst (kanske bara klubbmedlemmar då i vissa fall) kan göra en sökning och få fram miniatyrer på originalbilden så som i Bildgalleriet tillsammans med id så att man sedan kan kontakta den som har hand om bilderna fysiskt och de stora digitala filerna för ett få en kopia genom att uppge id på de bilderna man söker.

Detta är nog ett riktigt hästjobb, och rätt trist i längden när det är massor av kort från ett och samma tillfälle till exempel. En förutsättning för det senare med digital version av varje bild är en riktigt snabb och bra scanner, vilket jag inte har i alla fall, hehe.


Lördagen den 4/3 -06.   Klockan 13:07.

Namn: Sverker

Det finns en oerhörd mängd av fotografier i sektionens/klubbes "ägo". De har samlats genom många decennier:
i första hand i samband med produktion av sektionstidningen Budkavlen (från och med 1944) och även med Hellasbladet (1910-talet ungefär), och dessutom efter ett par omgångar med böcker om SoIK Hellas historia.
På mitt rum i TCO-kansliet finns nog det mesta av dessa foton, och då allra mes från de senaste decenniet, eftersom så många flitigt har fotat, och i varierande utsträckning fortsätter att göra så för fullt:
Johnny, Ulla-Britt, Fredde, Jan Retsloff, Jörgen Retsloff, Classe Ström, Levi Lillkvist (med flera suveräna foton från den tiden då sektionen etablerade sig i Slagsta), Micke Nyberg, Jan Falk, Jan Gunnarsson, jag själv och många andra (säkert tappar jag i hastigheten bort viktiga bidragslämnare).

Frågan är hur ska vi hantera denna guldgruva av papper med beaktande av:
- att många bilder är unika, särskilt de som är från tidiga 1900-talet
- att vi nu alltmer övergår till digitaliserade bilder
- att det rör sig om tusentals foton
- att de nu förvaras i kaotiska mappar
- att det är knepigt att sortera dem i vettiga kategorier.
- att somliga foton kan ha ett särskilt värde för släkt osv. snarare än för sektionen/klubben.

Man kan och bör förstås i hög grad arkivera i bokstavsordning efter personnamn. Men det blir konstigt att inte ta hänsyn till att bilderna också härrör sig från en viss tidsepok - enligt min mening är det orimligt att i samma mapp (låda osv, vad det nu kan bli för arkiveringsteknik) placera klubbens grundare Ernst Klefbeck intill Inga Kazlauskaite bara för att båda efternamnen börjar på K.
Man kan då tänka sig olika slags "överrubriker" som "Litauiska löpare" och i den kategorin sortera med efternamnet som ordnande princip. Kvarstår problem som att det finns massor av bilder som föreställer både svenskfödda och litauiska hellener (kanske fyra svenska medborgare och en litauer, eller vice versa).
Pröva sortera efter "Ryska löpare, kvinnor", "Östvänner från och med år 2000". Eller från och med 2005, då även innefattande tjeckiska löpare, "Från och med 2006" då ev. ytterligare nationaliteter..?
Eller kategorier som "Slagsta" - 70-tal, 80-tal --
Osv osv.
Kan detta knepiga arkiveringsjobb läggas ut på den som dels har stor kännedom om Hellas historia och dels har tid? Ska det göras ideellt eller mot betalning?
Kan det vara något för t ex dig, Fredde? Under vilka villkor i så fall? Med support från t ex den mycket historiekunnige Jan Falk och jag själv?
Synpunkter på ovanstående?


Fredagen den 3/3 -06.   Klockan 10:54.

Namn: Gunnar

Jag vill stödja Fredde i hans senaste svarsinlägg och jag vill dessutom haka på gratulationerna till Johnny.

Utöver Freddes svar anser jag att på denna vår Publikkontroll skall endast öppna och ärliga inlägg hanteras. Jag anser att okända inlägg omgående skall raderas.


Torsdagen den 2/3 -06.   Klockan 13:32.

Namn: Fredrik

M$... Detta är inte rätt ställe att starta ett formatkrig, vilket jag tolkar det som då du inte talar om exakt vilka filer du vill komma åt som du verkar ha problem med. Om det är någon speciell fil det gäller kan vi fixa det om du frågar snällt, istället för att leka fjortis-besserwisser i största allmänhet.

För övrigt funkar det att läsa .doc-filer på både Mac OS X och Linux om man har de rätta programmen för det (vilket finns flera gratisalternativ att välja på som klarar det), så tala gärna om lite närmare vad du menar med "bara" i ditt inlägg.


Torsdagen den 2/3 -06.   Klockan 07:54.

Namn: M$

.doc är inget format lämplig för internetm eftersom bara Windoze-trötta användare ha det!


Onsdagen den 1/3 -06.   Klockan 23:59.

Namn: Sverker

-- sista ordet innan månadens första dygn är över: Marianne och jag var ikväll hemma hos Inga, Liutauras, Urte och Einaras (hoppas att jag uppfattade den nyfödde sonens namn rätt??).

Vi talar om "nyrekrytering", och menar att en ny människa har rekryterats till vårt gäng. Det är ju viktigt.
Men att få se en alldeles oerhört ovanligt ny människa sova ... det är ännu viktigare!


Onsdagen den 1/3 -06.   Klockan 23:34.

Namn: Sverker

Grattis Johnny!! 6.30...

Det finns tydligen som alltid både för- och nackdelar i vårvintrig bakvänd tillvaro, i väntan på den fruktade växthuseffekten, som påstår att det ska bli så mycket varmare här i Norden:

God snötillgång = Chans att förbereda sig på vettigt vis inför Vasa(Fasa)loppet.
Samma goda snötillgång = Mer eller mindre ett inferno för Tävlingsledningen Ultralång DM.
Det mesta inom idrotten kanske då kan sammanfattas:
Jädrigt Spännande!!!, dvs, Johnny har rätt.


Onsdagen den 1/3 -06.   Klockan 11:00.

Namn: Classe

Som info!
O-Ringen förlänger anmälningsstoppet
På grund av de senaste dagarnas driftstörningar i klubben online har O-Ringen Hälsingland beslutat att skjuta fram nästa anmälningsstopp till fredag 3 mars.
www.orientering.se/


Tisdagen den 28/2 -06.   Klockan 09:21.

Namn: Errol

Johnny åkte öppet spår på cirka 6.30 en bra tid


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 23:43.

Namn: Micke N

Tänkte jag skulle avsluta dagen med en hälsning här av något slag, men kom inte på nåt att säga. Men så kom ett mejl från Janne D som vänligen påminde mig att betala uteblivna starter med mera från 2005. Inte nog med att han idogt håller koll på alla och allt, somliga ger honom dessutom dubbeljobb!!
Ajajaj.
Ska bättra mig.
Och betala!


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 22:38.

Namn: Fredrik

Classe (och andra som kanske funderat på det)...
Sammandragsversionen fungerar så att man bara får ett enda mejl under dagen, där allt som skickats via gruppmejlet den dagen står som ett enda långt mejl. Dock är det så att om det under dagen skickas mejl som är väldigt stora, så att det totalt överstiger 50 kilobyte, så skickas dessa ut innan den tänkta tidpunkten för sammandragssändningen.
Alltså, en gång varje dag och/eller så fort den totala mängden övergår 50 kb.
Detta kan vara bra att ha om man inte vill få en massa småmejl under hela dagen, utan nöjer sig med att läsa allt samlat i ett mejl. Det jag är lite osäker på är hur det blir med de ingående avsändarna i sammandraget så att säga. Om t.ex Sverkers, Gunnars och Jannes senaste mejlande blir en sammandragspost, vem som står som avsändare. Jag är rädd för att man inte kan svara direkt på dessa sammandrag, utan att man istället själv för fylla i rätt persons adress när man svarar på ett sådant.

Hmm, det tror jag inte att det ska bli. Det där med att du får dubbla mejl alltså, mer än en enda gång när du återgår till normal precis innan du skulle ha fått ett sammandrag. Byter man dock till normal precis efter sitt sammandragsmejl så ska det nog vara helt lugnt.


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 20:17.

Namn: Classe

Är nu 10:e namn på nya 'Medlems-mejlet' ............
Fredde, fråga?
Alternativet 'Medlemmar i Sammandragsversion' eller 'Normal', vilket alternativ rekommenderas.
Om man väljer 'Sammandragsversion' verkar det inte som man kan byta till 'Normal' med mindre än att man fortsättningsvis får både 'Normal-mejl' OCH 'Sammandrags-mejl' (dubbla mejl?).
Frejjan och Janne R. har valt 'Sammandragsversion", varför?


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 19:15.

Namn: Fredrik

Det som också ska poängteras i det Gunnar skriver nedan gällande aktuella adresser, är att med det nya systemet är var och en ansvarig för att adressen/erna man har med i listan är den rätta. Eftersom man har en personlig sida med inställningar och eget lösenord får man själv tassa in där och ändra sin adress om någon förändring sker (det står klart och tydligt hur man ska göra det på personliga sidan). Givetvis tar jag på mig att hjälpa medlemmar med otroligt stor datorskräck, men ser gärna som sagt att detta sköts av var och en, och att man i alla fall försöker nån gång eller två innan man frågar mig.


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 18:56.

Namn: Fredrik

Marianne... Japp, från den sidan jag länkade till i mejlet kan man se vilka som är med i gruppen. Längst ner på den sidan står det "Medlemmar av gruppmejlet medlem", där du som medlem i listan fyller i din e-postadress samt ditt lösenord och klickar på "Visa medlemslista". Ett tu tre ser du nu alla som är med. Dock ser du bara deras adresser, så folk med knasiga adresser är inte helt lätta att känna igen vem som är vem kanske. Jag som moderator av det hela kan se en mer lättläst lista, OM nu alla skriver in sitt namn där i anmälan vill säga, hehe.


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 17:41.

Namn: Marianne

Det ser väldigt lovande ut med den nya gruppmailen! Mycket pedagogiskt förklarat Fredde, hur man ska göra för att skriva in sig - och dessutom med valmöjlighet att göra det på fem språk (förutom svenska och engelska även litauiska, ryska och tjeckiska) - mycket imponerande.
Jag har bara en fråga: kommer man att kunna se vilka adresser som ingår i listan, så att man vet vilka man skickar till?


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 17:32.

Namn: Gunnar

Dagens GRUPPMEJL

Som framgår av annan information på vår hemsida arbetar vi med att förbättra vårt system med gruppmejl. Ett grundproblem är att vi inte kan säkerställa en aktuell förteckning med medlemmarnas e-postadresser. Det är nämligen bara du, som sektionsmedlem, som kan ge oss den rätta adressen (liksom att hålla den á-jour).

Vi vill nu göra ett test:
Idag har Eva Gustavsson skickat ut två gruppmejl (på Yahoogroups), dels ett som dam-UK och dels ett från TT-kommittén. De handlar om vårens stafetter (budkavlar). Om du inte fått dessa mejl, vill vi att du mejlar till Fredde - mindfire@bredband.net - och talar om din e-postadress. Du får då gruppmejlen från honom och samtidigt får vi din aktuella e-postadress.


Måndagen den 27/2 -06.   Klockan 13:15.

Namn: Gunnar

Sommarens O-RINGEN

Nästa anmälningsstopp är nu på onsdag (1 mars) och betalning ska då ske samtidigt.

Jag har även i år ordnat en bra Hellasförläggning, ca 2,5 km från C-ortstorget. Däremot ligger förläggningen bara 500 m från två av etapperna. Det är som upplagt för att ha cykel med sig i år.

Förläggningen är en barnkoloni (som har uppehåll under O-Ringenveckan) och vi har hela anläggningen för oss själva. Jag har bokat 30 bäddar, men vi har tillgång till 36.

Priset kommer att ligga på vandrarhemsnivå.