Natt-KM
Datum: 090407
Plats: Granby
Banläggare: Fredrik Wicksell och Errol Wicksell

Bana B   6,8 km
1. Micke Nyberg 73.53
Adam Bäckström Brutit
Claes Ek Brutit
Calle Bohman Brutit
Anders Thureson Ej start

Bana C   4,7 km
1. Sverker Tirén 110.44
Karl-Erik Bäckström Brutit

Bana D   2,5 km
1. Kenneth Berglund 47.53
2. Rolf Skoglund 57.41
Torbjörn Tirén Ej start